Skip to main content

Vikapäivystys
24/7

020 741 49 29

Asiakaspalvelu
ja laskutus
020 741 4900

Toimisto
Erauspojantie 3
93600 Kuusamo

Usein kysyttyä

    

Hyvittääkö EVO kiinteistössä tapahtuneen vuodon yhteydessä hukkaan valuneen veden?

Vesilaitos ei hyvitä kiinteistöjen sisäisiä vesi- ja viemäriverkostovuotoja vesilaskuissa. Vesimittaria kannattaa seurata aina silloin tällöin. Jos kiinteistössä ei lasketa vettä, eivät myöskään vesimittain lukemat saa muuttua. Jos lukemat muuttuvat, kannattaa välittömästi ryhtyä tutkimaan vuotaako esim. wc-pönttö tai kuuluuko kiinteistössä ääntä joka muistuttaa veden laskemista.

Kuinka ekologista kaukolämpö on?

Kuusamossa kaukolämpö tuotetaan pääasialliseesti läheisten sahojen sivutuotteita hyödyntäen eli polttoaineena käytetään purua, puunkuorta ja haketta. Sivutuotteet päätyvät siis hyötykäyttöön ja lämmöksi, eikä niitä tarvitse hävittää erikseen. Kaukolämpö on siis sekä ekologinen että hinnaltaan kilpailukykyinen lämmönlähde.

Kuinka kovaa Kuusamon vesi on?

Kuusamon vesi on pehmeää eli normaalia, kokonaiskovuus alle 1 mmol/l. Pesuainepakkauksissakin näkyvillä saksalaisilla kovuusyksiköillä ilmaistuna kovuus on noin 5 odH. Koska vesi on pehmeää, ei erillisiä veden pehmentämiseen tarkoitettuja suoloja tarvitse käyttää kodinkoneissa.

Kuinka paljon yksi ihminen käyttää vettä keskimäärin?

Keskimäärin Suomessa yksi ihminen käyttää vettä 140 litraa vuorokaudessa. Vuositasolla tämä tekee noin 50 kuutiota. Vedenkulutukseen voi vaikuttaa muun muassa tarkkailemalla vedenkäyttöään sekä hankkimalla vesihanoihin vettä säästäviä suuttimia, sillä suurin osa puhtaan veden käytöstä menee peseytymiseen. Nykyisin vesikalusteissa säästöominaisuudet ovatkin yleensä jo mukana.

Kuinka puhdasta Kuusamon vesi on?

Kuusamon vesi on erittäin puhdasta ja laadukasta. Veteen ei lisätä minkäänlaisia lisäaineita kuten fluoridia tai klooria. Veden laatua myös tarkkaillaan jatkuvasti ottamalla näytteitä käyttövedestä.

Mikä on padotusventtiili ja mihin sitä tarvitaan?

Padotusventtiili estää viemärin tulvimisen padotuskorkeuden alapuoleisiin tiloihin. Padotuskorkeus on korkeustaso, jolle vesi voi hetkellisesti nousta. Viemäriin liitettyjen rakennusten alimman lattiatason on oltava tämän korkeuden yläpuolella. Asiakas on velvollinen suojamaan padotuskorkeuden alapuolella olevat tilat tulvan estämiseksi. Vesilaitos ei korvaa viemärin tulvimisia, jotka johtuvat venttiilin puutteesta. Padotuskorkeuden näet sopimukseltasi.

Mikä on pienpumppaamo ja miten sitä käytetään?

Pienpumppaamolla voidaan hoitaa jpteveden pumppaus kohteista, jotka ovat painovoimaisen viemärilinjan alapuolella. Lisää pumppaamon käytöstä voit lukea Pienpumppaamon käyttöohje (pdf)

Mikä on vikana kun vesi on vihertävää?

Jos talo on kaukolämmityksen piirissä, on kaukolämpövaihtimessa todennäköisesti vuoto. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta värjää kaukolämpöveden tarkoituksella kirkkaan vihreäksi vuotojen paikallistamisen helpottamiseksi. Värjättyä vettä ei suositella juotavaksi. Jos kiinteistö ei ole kaukolämmityksen piirissä, pyydämme ottamaan välittömästi yhteyttä isännöitsijään, talonmieheen tai soittamalla meille numeroon 020 741 4900.

Miten ilmoitan osoitteenmuutoksesta?

Osoitteesi muuttuessa voit ilmoittaa meille uudet tiedot täällä. Huomioithan että osoitteenmuutoksesta on ilmoitettava meille erikseen, postin tai maistraatin kautta tehty osoitteenmuutos ei tavoita meitä.

Näyttääkö vesimittari oikein?

Vesimittarien virhe saa olla enintään +/- 5 % kuormituksen ollessa likimain nimellisvirtaaman suuruinen. Asiakkaan tulee seurata vedenkulutustaan ja sen muutoksia. Pienetkin vesikalusteissa olevat vuodot voivat aiheuttaa ikäviä yllätyksiä. EVO tarkistaa vesimittarit kustannuksellaan määrävälein ja mittari uusitaan 15 vuoden välein. Lisäksi mittari voidaan tarkistaa asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Mikäli mittarista ei löydy virhettä, tarkistuskulut veloitetaan asiakkaalta. 

Olen myymässä/ostamassa kiinteistöä, miten toimin liittymien suhteen?

Liittymien siirtämistä varten tarvitsemme jäljennöksen kauppakirjasta, jossa näkyy maininta liittymien siirrosta ja josta käy ilmi kaupan kohde, uusi ja vanha omistaja sekä allekirjoitukset. Vaihtoehtoisesti voi käyttää myös liittymien siirtoilmoituslomaketta siirron tekemiseksi. Lisäksi tarvitsemme uudelta omistajalta tietoja mm. laskutusta varten. Lisätietoja saat soittamalla asiakaspalveluumme p. 020 741 4900.

Saako ruoantähteet laittaa viemäriin?

Ei saa. Viemäri on tarkoitettu vain jätevesien kuljettamiseen eikä sinne pidä laittaa mitään muita jätteitä, koska ne voivat tukkia viemärin. Myös ruokien sisältämät rasvat voivat olla hankalia. Vessapaperi ei haittaa, koska se on valmistettu viemärissä hajoavaksi.

Saako verkostoon liittymisestä perittyä liittymismaksua vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksenä?

Siirto- ja palautuskelpoista liittymismaksua ei voi vähentää verotuksessa.
(Lue lisää Vero.fi kohta 10.8 Liittymismaksut).

Voiko kaukolämmöllä lämmittää kosteiden tilojen lattioita?

Kaukolämpö sopii kiinteistön kaikkien tilojen lämmitykseen. Lattialämmitys säädetään sopivaksi ja märkätilat saadaan näin pysymään kuivina. 

Voinko käyttää lämmintä vettä ruuanlaitossa?

Uudessa talousvesiasetuksessa ei lämmintä vettä enää luokitella talousvedeksi. Lämmin vesi voi olla laadultaan selvästi heikompaa kuin kylmä vesi, koska siihen voi taloputkista liueta metalleja. Mikäli veden lämpötila ei ole riittävän korkea, voi lämpimässä vedessä kasvaa myös bakteereja. 

WC:n vesisäiliö vuotaa hieman. Paljonko vuodossa menee vettä hukkaan?

Vuotomäärä vuositasolle muutettuna yllättää monet vesilaskun maksajat. Alla on laskettuna muutaman vuototapauksen vesimäärät esimerkkeinä.

  • Tiheä tippavuoto, vuotokohdan koko ompelulangan paksuus. Vuotava vesimäärä on tällöin 30 m3 vuodessa (yli 80 euroa).
  • Ohut vesivirta, vuotokohdan koko parsineulan paksuinen. Vuotava vesimäärä on tällöin 300 m3 vuodessa (yli 800 euroa).
  • WC:n jatkuva vuoto, vuotokohdan koko tulitikun paksuinen. Vuotava vesimäärä on tällöin 3 000 m3 vuodessa (yli 8.000 euroa).
  • Vanhan mallinen suihkun kylmä- ja lämminvesisekoitin, vuotokohdan koko lyijykynän paksuinen. Vuotava vesimäärä on tällöin 30 000 m3 vuodessa (yli 80.000 euroa).

Suosittelemmekin tarkistamaan vesikalusteet aika ajoin vuodon varalta, jotta suuremmilta yllätyksiltä vältytään.