Skip to main content

Vikapäivystys
24/7

020 741 49 29

Asiakaspalvelu
ja laskutus
020 741 4900

Toimisto
Erauspojantie 3
93600 Kuusamo

Tutustu

ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNNAN

toimintaan

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on vuonna 1950 perustettu yritys, jonka tehtävänä on vesihuolto sekä kaukolämmön tuotanto ja jakelu. Osuuskunnan omistavat jäsenet, joita on 4479 osakasta (12/2023).

EVO - vettä ja kaukolämpöä kuusamolaisille

Kuusamon EVO on toiminut melkein 70 vuotta paikallisen vesihuollon ja lämmöntuotannon parissa:

1950:  Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta perustettiin. 

1960:  Kuusamon näkyvin maamerkki, vesitorni, rakennettiin. Keskustan ensimmäinen jätevesien käsittelylaitos, lammikkopuhdistamo, otettiin käyttöön.

1972:  Torangin kemiallis-biologinen  jätevedenpuhdistamo  rakennettiin. Puhdistamon tehoa on lisätty vuonna 1981 jälkisaostuslaitoksella ja vuonna 1983 lietteen vastaanottolaitoksella. 

1977:  Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta osti kaukolämpötoiminnan  Kuusamon kaupungilta.

1982:  Torangin kiinteän polttoaineen lämpökeskus rakennettiin  ja sitä laajennettiin vuonna 1987.

1990:  Rukan vesiosuuskunta fuusioitui Kuusamon energia- ja vesiosuuskuntaan. Torangin puhdistamoa laajennettiin.

1993:  Torangin voimalaitos valmistui ja vesitorni uudistettiin.

2015-2016:  Rukan uusi puhdistamo rakennettiin  ja otettiin käyttöön lokakuussa 2016. Vanha puhdistamo purettiin 2017.

2020: Mäntyselän uusi jätevedenpuhdistamo valmistui 12/2021.

2023: Pellettilämpölaitos  valmistui Tropiikin alueelle. Toragin vanha jätevedenpuhdistamo purettiin ja alue maisemoitiin.