Skip to main content

Vikapäivystys
24/7

020 741 49 29

Asiakaspalvelu
ja laskutus
020 741 4900

Toimisto
Erauspojantie 3
93600 Kuusamo

Jääkautisen puhdas

Kuusamon Kirkas

pohjavesi jokaiseen kotiin

Kuusamossa EVOn vesihuollon piiriin kuuluu noin 5500 vesiliittymää ja 4900 jätevesiliittymää. Vesihuollon tunnuslukuihin voit tutustua täällä.

Talousvesi

Toimitamme asiakkaillemme puhdasta ja raikasta kuusamolaista pohjavettä 2800 kuutiota vuorokaudessa. Talousvesi on käsittelemätöntä, ja suodattunut kivikautisten hiekkaharjujen läpi, joten erillistä puhdistusprosessia ei tarvita. Pohjavesi pumpataan vedenottamoille, joita on 14 kappaletta kaupungin ja Rukan soraharjualueilla. Vedenottamoilta vesi pumpataan verkostojen kautta  vesitorniin sekä asiakkaiden käytettäväksi. Voit huoletta nauttia Kuusamon Kirkasta suoraan vesihanasta, puhdasta vettä ei käsitellä eikä siihen lisätä lisäaineita. Veden hiilijalanjälki on pieni ja maku erinomaisen raikas. Reilut 600 kilometriä vesijohtoverkostoa ja 14 kappaletta pohjavedenottamoita takaavat tasaisen vedensaannin vuoden jokaisena päivänä.

Pullota oma pullovetesi. Niin hyvää se on.

Veden laatua tarkkaillaan erillisen tarkkailuohjelman mukaisesti ja sitä valvoo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Kuusamolainen talousvesi on kovuudeltaan pehmeää eli normaalia. Veden pH-arvo on noin 7 (talousveden pH:n laatuvaatimus on 6,5 – 9,5). Kaikki Kuusamossa verkostoon toimitettava talousvesi erittäin hyvälaatuista, lisäaineistamatonta pohjavettä.

Jätevesi

Jätevettä EVOlle pumpataan keskimäärin noin 3000 kuutiota vuorokaudessa, eli noin 3 miljoonaa litraa. Jätevettä käsitellään keskustan Mäntyselän ja Rukan biologis-kemiallisissa jätevedenpuhdistamoissa; kummassakin puhdistamossa on valmiudet käsitellä 15 000 asukkaan jätevesimäärä. Jätevesi pumpataan kotitalouksista viemäriverkostoa pitkin puhdistamolle, jossa ensimmäisessä vaiheessa jätevedestä erotellaan kiinteä aines mekaanisessa käsittelyssä. Kemiallisella puhdistuksella jätevedestä poistetaan fosfori, jonka jälkeen seuraa biologinen puhdistusvaihe. Tässä vaiheessa jätevedessä luontaisesti elävät bakteerit kuluttavat jätevedessä olevaa orgaanista ainetta. Prosessissa bakteerit myös vapauttavat typpeä ilmaan typpikaasuna. Jätevedenkäsittelyn loppuvaiheessa syntyy lietettä joka kompostoidaan.

Kaupungin alueen puhdistamo sijaitsee Mäntyselän teollisuusalueella osoitteessa Säynäjäjoentie 16, josta puhdistetut jätevedet johdetaan Torankijärveen. 

Rukan jätevedenpuhdistamo on valmistunut 2016 ja sen hetken Pohjois-Euroopan tiukimmat lupaehdot varmistavat ekologisesti kestävän toiminnan. Rukan puhdistamo sijaitsee Kemijärventien varressa ja puhdistamolla pystytään käsittelemään 15 000 asukkaan jätevesimäärä. Rukan puhdistamolla sesonkivaihtelut ovat suuria ja jätevesien määrä vaihtelee 150 kuutiosta vuorokaudessa sesonkihuipun noin 2000 kuutioon vuorokaudessa. Puhdistetut jätevedet johdetaan jälkikäsittelykentän kautta Kesäjokeen. 

Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen

Ottamalla meihin yhteyttä saat selville voidaanko kiinteistösi liittää verkostoon ja kuinka paljon tämä maksaa. Vesi- ja viemäriverkostoon liittyessäsi liityt samalla osuuskunnan jäseneksi. Osuuskunnan säännöistä voit lukea tarkemmin osuuskunnan toiminnasta ja jäsenyydestä. Vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä peritään liittymisen yhteydessä erillinen liittymismaksu. Täyttämällä vesi- ja jätevesihuollon liittymishakemuksen haet samalla myös osuuskunnan jäsenyyttä. 

Liittymisen raja kaavoitetulla alueella on 30 metriä rakennuksesta. EVO huoltaa vesi-/viemäriliittymän aina kiinteistön tontinrajaan saakka. Liittymisen yhteydessä peritään osuusmaksua 0,25 euroa/rakennuskuutiometri. Osuusmaksua peritään kuitenkin aina vähintään 200 osuutta. Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia eli esimerkiksi kiinteistön omistajan vaihtuessa liittymismaksut voidaan siirtää uudelle omistajalle mainitsemalla asiasta kauppakirjassa. Mittarimaksu on kertakorvaus ja se peritään liittymän yhteydessä. Tarkemmat ohjeet liittymisestä voit lukea täältä.