Skip to main content

Vikapäivystys
24/7

020 741 49 29

Asiakaspalvelu
ja laskutus
020 741 4900

Toimisto
Erauspojantie 3
93600 Kuusamo

Tekijä: Laura Kilpijärvi

Häiriötiedotepalvelu ja -kartta on otettu käyttöön

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on ottanut käyttöön tekstiviestipalvelun, jolla tiedotetaan asiakkaita etukäteen suunnitelluista käyttökatkoista tai äkillisestä vesi- ja lämpöhuollon häiriötilanteesta. Tekstiviesti lähetetään niille asukkaille, joita häiriötilanne koskee. Muutoksen myötä EVO ei enää jaa paperisia tiedotteita häiriöistä.

Lähetämme tekstiviestin automaattisesti yli 16-vuotiaille asukkaille, joiden puhelinnumero ja osoite ovat julkisia. Jos sinulla on julkisesti saatavilla oleva puhelinnumero, sinun ei tarvitse rekisteröidä sitä asiakasportaaliin.

Jos sinulla on käytössäsi työ- tai salaisen liittymän puhelinnumero, on sinun rekisteröitävä puhelinnumerosi, jotta voit saada tekstiviestit. Myös vuokra- tai vapaa-ajan asunnon omistaja voi rekisteröidä puhelinnumeronsa siihen osoitteeseen, vaikka vakituinen osoite on muualla. Tiedotteita voi tilata itselleen useammasta osoitteesta.

Häiriökartasta näkyvät suunnitellut ja äkilliset vesi- ja lämpöhuollon häiriötilanteet.

Lue lisää täältä.

Tiedote vesimittarien takuuvaihdoista

VMH Kalibro Oy vaihtaa ja/tai päivittää vesimittareita Kuusamon alueella. Vesimittarin maahantuoja Effectio Oy on havainnut tietyissä toimituserissään myöhemmin mahdollisesti vikaantuvia vesimittareita, jotka nyt ennaltaehkäisevästi vaihdetaan uuteen vastaavaan mittariin tai päivitetään ohjelmallisesti. Havaittu vika kohdistuu ainoastaan pariston kestoon lyhentäen niiden käyttöikää, ei mittarin mittaustarkkuuteen. Vaihto-/päivitystyöstä ei aiheudu teille kustannuksia.

Vaihto-/päivitystyön suorittaa VMH Kalibro Oy. Kalibro tiedottaa tekstiviestillä kuluttajia, joita vaihto tai päivitystyö koskee. Mittareiden vaihto- / päivitystyö koskee kiinteistöjen päävesimittareita.

Vaihto-/päivitystyö tehdään viikkojen 22-24 sekä 26 aikana. Töitä tehdään arkisin alkaen klo 8. Työhön kuluu aikaa noin 30 minuuttia. VMH Kalibro Oy:n vesimittariasentajalla on kuvallinen henkilökortti ja huoltoauton kyljessä on tämän kirjeen yläreunassa näkyvä Kalibro-logo.

Kaikkien tekstiviestin saaneiden tulee varata aika vaihto-/päivitystyötä varten osoitteesta: nettiaika.fi/Kalibro tai soittamalla Kalibron ajanvarausnumeroon 040 486 8828 ma-pe klo 8-15.00 välillä.

Pyydämme asiakkailta joustavuutta, jotta asennustyö päästään tekemään sovitussa aikataulussa. Vesivahinkoriskin välttämiseksi pyydämme kiinteistön haltijan varmistamaan, ettei mittarinvaihdon yhteydessä eikä sen jälkeen kiinteistön vesihuoltolaitteissa ilmene vuotoa. Pyydämme teitä tarkkailemaan mittaria ja siihen liittyvää putkistoa vaihdon jälkeen. Jos mittarinvaihdon jälkeen ilmenee vuotoa tai vesitippoja, ottakaa välittömästi yhteyttä mittarin vaihtaneeseen asentajaan tai vesilaitoksen vikailmoitukseen.

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta pahoittelee vesimittarin vaihto-/päivitystyöstä mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

  • EVO toimisto 0207414900
  • EVO vikapäivystys (16-07) 0207414929

VMH Kalibro Oy:

  • Vaihtotyön työnjohtaja Kari Soini, puh. 040 725 2650
  • Ajanvaraus ma-pe klo 8-15.00, puh. 040 486 8828 www.nettiaika.fi/kalibro

Vesihuollon yleiset toimitusehdot edellyttävät, että kiinteistön omistaja tai haltija pitää kiinteistön vesihuoltolaitteiston sellaisessa kunnossa, että vesimittarin vaihto on mahdollista suorittaa ongelmitta. Vesimittarille tuleva putkisto, mittariventtiili ja mittarilta lähtevä putkisto on kiinteistön omistajan omaisuutta ja hänen ylläpitovastuullaan. Jos mittarinvaihdon yhteydessä kiinteistön vesihuoltolaitteistossa ilmenee korjaustarpeita, ne ovat kiinteistön omistajan kustannuksella korjattava.

Vesijohdon huoltotyö Sossonniementien alkupäässä 6.5.2024

Päivitys 6.5.: Huoltotyö on onnistuneesti suoritettu, ja Lahdentauksen alueella saattaa tulla käyttöveden mukana ilmaa vielä parin päivän ajan.

Suoritamme vesijohdon huoltokorjaustyötä Sossonniementien alkupäässä maanantaina 6.5.2024 klo 9-14.

Vesikatkon piirissä oleville kiinteistöille on ilmoitettu korjaustyöstä talokohtaisesti.

Työstä voi aiheutua painevaihteluita Lahdentauksen alueelle.

Lisätietoja: työnjohtaja Jukka Mursu p. 0400389 048

Tervetuloa osuuskuntakokoukseen 8.5.2024

KOKOUSKUTSU

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous pidetään Matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntassun auditoriossa (osoitteessa Torangintaival 2, Kuusamo) keskiviikkona 8.5.2024 klo 17.00 alkaen.

Jäsenyyksien tarkistus kokouspaikalla klo 16.30–17.00.

Kokouksessa

Esitetään

1. Hallituksen kertomus osuuskunnan toiminnasta tilikaudelta 2023

2. Tilintarkastuslausunto 1.1. – 31.12.2023 tilikauden hallinnosta ja tileistä

Päätetään

3. Tilinpäätöksen vahvistamisesta

4. Vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä muista toimenpiteistä, joihin hallinto ja siitä tehty tili saattavat antaa aihetta

5. Ylijäämän käytöstä

6. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajienpalkkioista seuraavaksi kalenterivuodeksi

Valitaan

7. Hallituksen jäsenet kahden erovuoroisen jäsenen tilalle sekä varajäsenet kahden erovuoroisen jäsenen tilalle

8. Yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Tilinpäätösasiakirjat toimintavuodelta 2023 ovat jäsenistön nähtävissä 29.4.2024-7.5.2024 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan toimistolla, Erauspojantie 3, klo 8.00–16.00 välisenä aikana.

Kuusamo 18.3.2024 HALLITUS

Ideakilpailu vesitornin muraalin aiheesta

Kuusamon keskustan vesitorniin tehdään kesän aikana muraali, taitelijana on Timo Tyynismaa Oulusta. Kuusamon EVO järjestää muraalin aiheesta ideakilpailun, jossa erityisesti lapset voivat esittää toiveita siitä, mitä tornin seiniin maalattaisiin. Osallistujien kesken arvotaan 50 € lahjakortti voittajan valitsemaan paikalliseen yritykseen.

Löytyykö lähipiiristäsi idearikas lapsi? Voitte osallistua kilpailuun yhdessä alla, osallistumisaikaa on 19.4. saakka. Voit halutessasi ladata kuvan vesitornin julkisivusta tulostettavaksi tästä.

Click or drag a file to this area to upload.

Kilpailun sääntöihin voit tutustua täällä. EVO pidättää oikeuden käyttää voittajaehdotusta viestinnässään koskien muraalin tekemistä.

Kaukolämmön hintaan vaikuttavat monet tekijät

Tämän vuoden tammikuu oli pitkästä aikaa talvisen kylmä. Keskilämpötila oli -14,7 astetta. Vuoden 2023 tammikuun keskilämpötila oli -6,2 astetta. Tammikuu ja kuluvan helmikuun alun varsin kylmä jakso on luonnollisesti asiakkaillamme tuntunut kohonneina lämmityskustannuksina, joihin osaltaan vaikuttivat 1.1.2024 voimaan tulleet uudet hinnat perus- ja energiamaksuun.

Kuusamo lämpenee pääsääntöisesti fossiilivapailla polttoaineilla

EVO käyttää polttoaineena Kirkonkylän kaukolämmön tuotannossa pääasiassa energiarangasta haketettua puuta, sahanpurua ja -kuorta. Tropiikin alueella sijaitseva pellettilämpölaitos käyttää polttoaineena puupellettiä. Turvetta käytetään tukipolttoaineena ja sen osuus vuonna 2023 oli noin 15 %. Rukan kaukolämmön polttoaineena on pääasiassa hake, sahanpuru ja kuori. Turvetta ei Rukalla käytetä. Kevyttä polttoöljyä käytetään sekä Kirkonkylällä että Rukalla ainoastaan silloin kuin puuhun ja turpeeseen perustuva tuotantokapasiteetti loppuu. Kirkonkylällä tämä yleensä toteutuu noin -25 astetta kylmemmällä säällä.

Kylmästä alkuvuodesta johtuen on Kirkonkylän lämpölaitosten kaukolämmön tuotannon polttoainejakauma ollut haketta 30 %, sahanpurua 30 % ja turvetta 30 %. Loput energiat tuotettiin pelletillä ja ostamalla energiaa Leppäkosken Lämmöltä sekä viimesijaisesti öljyllä.

Polttoaineiden hinnat eivät ole yksioikoisia

Kevyt polttoöljy on teollisessa kaukolämmön tuotannossa ylivertaisen kallista. Se on kustannuksiltaan puuperäisiin polttoaineisiin verrattuna noin kuusi ja puolikertainen. Tämä johtuu siitä, että EVO on päästökaupan piirissä, eli fossiilisia polttoaineita poltettaessa joudutaan myös maksamaan hiilidioksidipäästöistä. Pelkästään päästökauppa lisää kevyellä poltto öljyllä tuotetun kaukolämmön hintaa noin 15 %. Yksityistalouksien öljyn käyttö ei ole päästökaupan piirissä.

Myös turve on öljyn tavoin päästökaupan piirissä. Sinällään turve on tällä hetkellä edullisin polttoaine, mutta turveveron ja päästökaupan myötä on se hinnaltaan kaksinkertainen hakkeeseen, sahanpuruun ja kuoreen verrattuna. Pelletti ei kuulu päästökaupan piiriin, mutta tuotantokustannustensa johdosta myös se on hinnaltaan kaksinkertainen muihin puuperäisiin polttoaineisiin verrattuna.

Kattiloissa ei voi polttaa mitä tahansa

Hinnan lisäksi polttoainevalintoihin vaikuttavat lämmontuotantokattiloiden ominaisuudet. Polttoaineseossuhteet valikoidaan hyvin tarkoin, jotta kattilan lämpötilat saataisiin pidettyä optimaalisina ilman vaaraa ylikuumenemisesta. Kuluvana talvena haasteita on aiheuttanut sahanpurun saatavuus. Sahanpurulla on hienojakeisena polttoaineena viilentävä vaikutus kattilaan, jolloin haketta voidaan polttaa enemmän ilman kuumenemisongelmia. Turvetta poltettaessa tätä jäähtymistä ei tapahdu samalla tavoin, jolloin myös hakkeen määrää joudutaan vähentämään. 

Kesätyöhaku 2024 on auki!

EVO tarjoaa vuosittain monipuolisia, palkallisia kesätyöpaikkoja koko ajan kehittyvällä alalla.

Evolla on tehtäviä aina verkostorakentamisesta vesi- ja lämpöhuoltoon. Tänä vuonna palkkaamme kesätyöntekijöitä 5 tehtävään. Meillä pääset oppimaan tärkeitä taitoja työelämää varten merkityksellisen työn parissa. Huomioithan, että mikäli haet kesätöitä lämpöhuollon puolelta, tulee sinun olla alan opiskelija ammattiopistosta, ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta.

Tarjoamme sinulle:

  • mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn
  • kattavan perehdytyksen
  • mukavan ja ammattitaitoisen työyhteisön

Kesätyö on palkallista kokoaikatyötä. Jätä hakemus alla 26.2.2024 mennessä osoitteessa: https://kuusamonevo.fi/kesatyo/

Lue lisää kesätöistä EVO:lla:

Jäätyminen uhkaa vesijärjestelmiä pitkillä pakkasjaksoilla

Pitkään jatkuneet pakkaset ovat aiheuttaneet kiinteistöissä vesijärjestelmien sisäpuolisia jäätymisiä. Suurimmaksi syyksi on ilmennyt lämmönjako/ teknisten tilojen tuuletukset tai auki jääneet ovet jotka joka jäädyttävät vesimittarit ja käyttövesiputkistot.

Jäätyminen voi aiheuttaa suuren vahingon kiinteistölle.

Paras tapa välttää nämä ongelmat on ennakointi. On hyvä tarkistaa tilat ennen pakkasia että lämmitykset ovat päällä ja tuuletukset säädetty ”talviasentoon”. Tämä koskee myöskin kaukolämmössä olevia kiinteistöjä.

Mikäli jäätyminen kuitenkin pääsee tapahtumaan niin on hyvä muistaa muutama seikka:

  • Älä sulata jäätynyttä johtoa tai vesimittaria itse. Sulattamiseen kannattaa aina käyttää asennusliikettä!
  • Jos mahdollista, sulje vesimittarin molemmin puolin olevat vesimittariventtiilit.
  • Soita EVO:n päivystysnumeroon 0207414929 (24h) mikäli vesimittari on jäätynyt tai tarvitset veden talohaaran sulkua.

Mikäli jäätyminen on jokavuotinen riesa, niin korjaavat toimenpiteen kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Lisäeritykset, saattolämmitykset ja esimerkiksi veden juoksutus pahimpien pakkasjaksojen aikaan voi estää jäätymisen.

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta (EVO) tarkistaa hinnoitteluaan 1.1.2024 alkaen

Hyvä asiakkaamme,

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta (EVO) tarkistaa hinnoitteluaan 1.1.2024 alkaen.

Energiantuotannon raaka-aineiden ja erityisesti polttoaineiden (metsäbiomassa) kustannukset ovat edelleen jatkaneet nousuaan. Keskeisimmän polttoaineen, sahanpurun hinta nousi 1.9.2023 alkaneelle lämmityskaudelle noin 40%. Pidättäydyimme kuitenkin hinnankorotuksista kesken vuoden 2023 toivoen, että ylikuumentunut tilanne olisi hetkellinen ja loppuvuoden 2023 aikana tilanne rauhoittuisi ja voitaisiin palata aiemmalle hintatasolle. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, jonka vuoksi joudumme tarkistamaan kaukolämmön hinnoittelua 1.1.2024 alkaen. Sahateollisuuden näkymät tulevan talven osalta ovat epävarmat, ja tämän takia joudumme korvaamaan pääpolttoaineena käytettyä sahanpurua turpeella ja hakkeella. Tämä lisää polttoainekustannuksia kaukolämmön tuotannossa.

Myös vesi- viemäri- ja kaukolämpöverkostojen saneeraus ja kunnossapito ovat verkostorakentamisen ohella iso osa EVOn palvelukokonaisuutta. Näihin liittyvät materiaali ja rakentamiskustannukset ovat nousseet merkittävästi. Viime vuosien investoinnit erityisesti jätevedenpuhdistamoiden osalta ovat myös tuoneet lisäkustannuksia jätevedenkäsittelyyn. Uusien laitosten poistokustannukset ovat suuret, mutta investoinneilla on turvattu laadukas puhdistusprosessi pitkälle tulevaisuuteen. EVOn tavoitteena on, että poistokustannusten vaikutus kuluttajahintoihin saadaan minimoitua.

Asiakaskirje ja hinnasto luettavissa kokonaisuudessaan täällä. Asiakaskirje ja uusi hinnasto on annettu postin kuljetettavaksi 24.11.2023.

EVO tutkii ja kehittää- LieRaKi-hanke edistää paikallista kiertotaloutta 

Jäteveden puhdistamon lietteen ravinteet kiertoon (LieRaKi) -hanke on selvittänyt jätevedenpuhdistamolietteiden ravinteiden saattamista takaisin kiertoon useiden erilaisten tutkimusten myötä vuosien 2022 ja 2023 aikana. Hankkeen toteuttaja, Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta, on saanut hankkeelle rahoituksen yhdyskuntien ravinteiden kierrätyksen ja talteenoton hankkeiden avustushausta Ympäristöministeriöltä.  

Hankkeessa on tutkittu paikallisten lietteiden sekä erilliskerätyn biojätteen mikromuovimääriä, patogeenejä sekä biokaasupotentiaaleja. Tutkimuksen kohteena on ollut myös tuhkan hyödyntäminen muun muassa lietteen hygienisoinnissa. Tutkimuksien toteutuksessa on tehty yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa. Tutkimustulokset ovat lupaavia, sillä lainsäädännön asettamat raja-arvot mm. mikromuovien määrälle alittuvat kaikissa ravinnepitoisissa jakeissa.   

“LieRaki-tutkimuksessa selvitetään myös paikallisesti syntyvien lietteiden ja puutuhkan käyttöä sellaisenaan lannoitteessa, jolloin lietteessä oleva hiili, ravinteet ja hivenaineet saadaan täysimääräisesti metsään tinkimättä kuitenkaan lopputuotteen turvallisuudesta. Tutkimuksessa lietteiden ja lopputuotelannoitteen hygieenisyys varmistetaan ensisijaisesti pH:n nostolla ja tarvittaessa lietteiden lämpökäsittelyllä” Aalto yliopiston prosessiteollisuuden ja ympäristötekniikan professori Olli Dahl kommentoi. 

Hankkeen päätavoitteena on luoda kompostimullan tilalle kiertotalouden ja vihreän kasvun strategiaan paremmin soveltuva tuote. Tässä uudessa tuotteessa olisi lietteen ravinteet paremmin tallessa ja kompostimultaan verrattuna ravinteet olisivat paremmin kohdekasvien hyödynnettävissä lannoitekäytössä. EVO tulee hyödyntämään hankkeessa tuotettua tietoa prosessiensa parantamiseen, mutta tiedot tullaan julkistamaan soveltuvilta osin tieteellisissä ja teknillisissä julkaisuissa, jotta niitä voidaan hyödyntää kansallisesti myös muiden toimijoiden puolesta.   

”Lainsäädäntö puhdistamolietteiden osalta elää vielä murroksessa. EU tasolla päivitetään yhdyskuntajätevesidirektiivi (UWWTD), joka todennäköisesti tuo tullessaan vaatimuksia ravinteiden talteenotolle sekä mahdollisesti myös energian talteenotolle. Nyt teemme tutkimusta ja kartoitamme eri vaihtoehtoja jo etupainotteisesti” toteaa Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan toimitusjohtaja Mika Mankinen.  

Päästöt pienemmiksi 

Mikäli hankkeen tavoite toteutuu ja lietteestä saadaan tuotettua joko yhtä tai useampaa ravinne- ja lannoitetuotetta, on siitä monialaisesti hyötyjä myös paikallisesti. Ravinteiden osalta paikallinen omavaraisuusaste kasvaa ja lietteiden kuljettamisesta aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä päästään eroon. Tuontilannoitteiden ja -ravinteiden hinnat ovat nousseet viime vuosien aikana roimasti ja maa- ja metsätaloudella on varmasti tilausta laadukkaalle, paikalliselle ja edullisemmalle vaihtoehdolle.  

Professori Olli Dahl kommentoi kierrätyslannoitteiden mahdollisuuksia tulevaisuudessa: ”Kun lainsäädäntö selkiää, niin kierrätyslannoitteille on olemassa kohteet jo paikallisissa metsissä ja niiden kasvun lisäämisessä. Hiilijalanjälki kierrätyslannoitteissa on yleisesti 80–90 % pienempi, kuin vastaavissa neitseellisissä lannoitteissa, joten myös ilmastohyödytkin ovat kiistattomat.” 

LieRaKi-hankkeen tuoreimmassa valmistuneessa tutkimuksessa tarkasteltiin eri lähteistä kerätyn jätevesilietteen sekä siihen sekoitetun erilliskerätyn biojätteen soveltuvuutta kierrätyslannoitteen raaka-aineeksi. Tutkimuksessa keskityttiin kartoittamaan, kuinka tuhka soveltuu raaka-aineen kemialliseen hygienisointiin. Tutkimuksen tärkein havainto olikin, että 50 % tuhkaa jätevesilietesekoitteen tuorepainosta (pH 10,7) rajoittaa useimpien taudinaiheuttajien kasvua. Tutkimus on luettavissa kokonaisuudessaan verkkosivuillamme. 

Ohjelmapäällikkö Riikka Malila Ympäristöministeriöstä kommentoi: ”EU:n ja kansalliseen lannoitelainsäädäntöön tehdyt muutokset tukevat kierrätyslannoitteiden käyttöä etenkin maataloudessa ja viherrakentamisessa. EU:n lannoitevalmisteasetus rajaa jätevesiperäisten lannoitevalmisteiden käytön EU-lannoitteena tiettyihin pitkälle jalostettuihin tuotteisiin, mutta kansallisesti uusi lannoitevalmisteasetuksen ehdotus on mahdollistamassa niiden käyttöä osin jopa aiempaa laajemmin. Esimerkiksi jätevesilietteen polton tuhkan metsäkäyttö ja pyrolyysikäsittelyllä tuotetun hiilen lannoitevalmistekäyttö voisivat olla jatkossa mahdollisia.     

Jätevesiperäisten lannoitevalmisteiden kohdalla suuntaus on ollut tuottaa yhä laadukkaampia, korkeamman jalostusasteen tuotteita, mutta ajurina on ollut enemmän imago- kuin lainsäädännölliset syyt. Jätevesistä ja -lietteistä tuotettujen kierrätysravinteiden ja -lannoitevalmisteiden kohdalla nykyistä lainsäädäntöä tiukemmat laatukriteerit voisivat paremmin tukea niiden käytön hyväksymistä ja turvallista hyödyntämistä. Yksi keino voisi olla esimerkiksi jätelainsäädännön nojalla annettavat ei enää jätettä –asetukset (EEJ). Orgaanisten kierrätyslannoitevalmisteiden metsälannoituskäyttö on edelleen varsin rajallista ja tämän hetken tiedon mukaan uuden lannoitevalmisteasetuksen luonnoksen perusteella metsässä käytettävä lannoitevalmiste ei jatkossakaan saa sisältää jätteiksi luokiteltavia ainesosia, lukuun ottamatta tuhkia ja kuonia.

On tärkeää löytää kestäviä ja samalla kustannus- ja resurssitehokkaita sekä alueelliset olosuhteet huomioivia ratkaisuja jätevesilietteiden ja niiden sisältämien ravinteiden hyödyntämiseen tulevaisuudessa. Tätä on tehty mm. Kuusamon EVO:n Lieraki-hankkeessa, jossa mietitään alueellisia ratkaisuja jätevesilietteen ravinteiden hyödyntämiseen yhdessä energiantuotannossa syntyvän puuperäisen tuhkan kanssa.”

Tutustu LieRaKi-hankkeen raporttiin kokonaisuudessaan täällä.