Vikapäivystys
24/7

020 741 49 29

Asiakaspalvelu
ja laskutus

020 741 4900

Toimisto
Erauspojantie 3
93600 Kuusamo

Kaukolämpökatkos Kuusingintien alueella

Päivitys 16.41: Lämmönjakelu alueella toimii taas normaalisti.

Kuusingintien alueella on havaittu kaukolämpövuoto ja korjaustyöt on aloitettu. Työt aiheuttavat kaukolämpökatkoksen Kuusingintien alueella, tiedotamme tilanteen etenemisestä ja työn kestosta. Pahoittelemme aiheutuvaa haittaa.

Kaukolämpökatkos keskustan alueella

Päivitys 21.43: Lämmöntuotanto on palaamassa normaaliksi, yön aikana saattaa vielä esiintyä hetkellisiä kaukolämpökatkoksia. Lämmöntuotannon pitäisi palata normaaliksi aamuun mennessä.

Ukkosrintama aiheutti häiriön lämmöntuotannossa ja kaukolämpökatkoksen Kuusamon keskustan alueelle. Vikaa korjataan parhaillaan ja ilmoitamme tilanteen korjaantumisesta. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa.

Kaukolämpölaitteiston kesätarkistus

Kaukolämpölaitteisto on yleisesti hyvin vähän huoltoa vaativa, mutta aika ajoin on kuitenkin hyvä tehdä muutamia tarkistustoimenpiteitä. 

Lämmityskauden loppuessa kannattaa huomiota kiinnittää seuraaviin asioihin: 

 • Kiinteistön lämmitystä ei kannata kokonaan sulkea kesän ajaksi, sillä lämmitystä tarvitaan rakenteiden kunnossa pysymiseen sekä asumismukavuuden säilyttämiseen. Lämmitys on hyvä keino ehkäistä muun muassa rakenteiden kostumista. Niin sanottua kaukolämmön kesäsulkua ei siis ole syytä käyttää. 
 • Tarkastele teknistä tilaa ja kaukolämpölaitteistoa silmämääräisesti: näkyykö ylimääräistä vettä laitteiden liitoskohdissa tai putkistoissa? Onko muuta silmiin pistävää? 
  • Tilassa ei kuulu olla vettä laitteiston ulkopuolella missään olosuhteissa, jos vettä näkyy, kannattaa asiaa tutkia tarkemmin ja korjata. 
  • Lämmönvaihdin itsessään kuuluu asiakkaan vastuulle. Jos jokin asia laitteistossa askarruttaa, kannattaa olla yhteydessä LVI-alan ammattilaiseen.  
  • Energiamittarille saakka laitteisto kuuluu lämmönmyyjän eli EVOn vastuulle. Jos epäilet vikaa, voit olla yhtedessä EVOn vikapäivystykseen. Yhteystiedot löydät täältä. 
 • Tarkista kaukolämmön tulo- ja paluuveden lämpötilaero eli veden jäähtymä. Mitä suurempi lämmön pudotus kuuman tuloveden ja kylmemmän paluuveden välillä on, sitä paremmin kiinteistön laitteet hyödyntävät kaukolämpöveden lämpöenergian talon ja käyttöveden lämmitykseen. 
  • Kaukolämpöveden jäähtymän tulisi olla kesäkaudella vähintään 25 astetta. Jos veden jäähtymä on selvästi huonontunut, on se merkki puutteellisesti toimivista laitteista ja paikalla kannattaa käyttää LVI -ammattilaista arvioimassa laitteiston kunto ja uusimisen tarve. Tehokkaasti ja oikein toimiva laitteisto on tärkeä osa energiatehokkuutta ja lämmityskulujen kurissa pitämistä. 

Keskeytys kaukolämmön jakelussa maanantaina 15.6.2020

Huoltotöiden vuoksi keskeytys kaukolämmön jakelussa Tolpanniemessä maanantaina 15.6.2020 kello 8-16.

Keskeytyksen piirissä ovat tiet:

 • Kuukkelintie
 • Kivikirveentie
 • Santeri-Ivalontie
 • Vesaisentie
 • Noitarummuntie
 • Kekritie
 • Luppotie
 • Konttitie
 • Päretie
 • Laavutie
 • Lippitie
 • Piisitie
 • Kotiveräjäntie
 • Tolpanniementie 69-77

Kylmä käyttövesi toimii normaalisti keskeytyksen ajan. Pahoittelemme keskeytyksestä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja: työnjohtaja Ari Hentilä 0207 4149 09

Vesijohtovuoto Rukalla Huttulammentiellä

Huttulammentiellä on havaittu vesijohtovuoto. Katkosalue on tällä hetkellä Moisasensuontieltä pohjoiseen verkostomme alueella.

Vikaa korjataan parhaillaan. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Rukalla vesivuoto

Rukalla on havaittu vesivuoto Vuosselintien ja Virkkulantien risteyksessä ja korjaustoimet ovat parhaillaan käynnissä. Työt voivat aiheuttaa hetkellisiä paineenvaihteluita sekä vesikatkoksia Virkkulan alueella.

Korjaustyöt valmistuvat näillä näkymin kello 16 mennessä. Pahoittelemme korjaustöistä aiheutuvaa haittaa.

Keskeytys kaukolämmön jakelussa torstaina 4.6.2020

Huoltotöiden vuoksi keskeytys kaukolämmön jakelussa torstaina 4.6.2020 kello 8 alkaen. Työ kestää arviolta noin kello 16 saakka.

Keskeytyksen piirissä ovat tiet:

 • Vienantie 4-17
 • Jatatie
 • Kirkkotie
 • Juomuspolku
 • Porkkatie
 • Joukamontie 1-15
 • Ouluntaival 2-18
 • Kitronintie 1a-13
 • Ilmolantie

Kylmä käyttövesi toimii normaalisti keskeytyksen ajan. Pahoittelemme keskeytyksestä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja: työnjohtaja Ari Hentilä 0207 4149 09

Keskeytys kaukolämmön jakelussa torstaina 28.5.2020

Huoltotöiden vuoksi keskeytys kaukolämmön jakelussa torstaina 28.5.2020 kello 8.0012.00. Työn arvioitu kesto on noin neljä tuntia.

Keskeytys koskee aluetta: 

 • Juhantie
 • Maaseläntie 1-4
 • Kitkantie 23-42
 • Oravantie
 • Karhuntie
 • Huvikuja
 • Näätäkuja
 • Ilveksentie
 • Hukanpolku
 • Erauspojantie

Kylmä käyttövesi tulee normaalisti keskeytyksen ajan. Pahoittelemme keskeytyksestä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja: työnjohtaja Ari Hentilä 0207 4149 09

Varmista käyttämättä olleiden rakennusten hanaveden laatu juoksuttamalla vettä

Vesihuoltopalvelut toimivat Suomessa normaalisti koronapandemiatilanteessa ja vesilaitosten toimittama vesi on turvallista käyttää. Kiinteistön omistaja vastaa siitä, että veden hyvä laatu säilyy myös kiinteistön vesijärjestelmässä.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehtyjen rajoitustoimenpiteiden vuoksi monet rakennukset ja tilat (esim. koulut, päiväkodit, ravintolat, hotellit, uimahallit, kirjastot, toimistot) ja niiden vesijärjestelmät ovat olleet viikkoja käyttämättä tai huomattavasti normaalia vähäisemmällä käytöllä. Myös vapaa-ajan kiinteistöt ovat monesti pitkiä aikoja tyhjillään. Tällöin rakennuksen vesijohtoihin jäänyt vesi on seissyt järjestelmissä koko käyttökatkon ajan tai veden vaihtuvuus on ollut huomattavasti normaalia vähäisempää.

Vesijohdoissa pitkään seisovan tai vähän vaihtuvan veden laatu heikkenee ja se saattaa haista ja maistua ummehtuneelta. Tämä johtuu veden lämpenemisestä, vesijohdoissa seisokin vuoksi lisääntyvästä bakteerien kasvusta ja järjestelmästä seisovaan veteen liukenevista aineista.  

Kun käyttämättä tai vähällä käytöllä olleita rakennuksia tai tiloja otetaan taas käyttöön, on tärkeää suorittaa seuraavat helpot toimenpiteet veden laadun turvaamiseksi kiinteistöjen järjestelmissä:

 • Tyhjennä ja täytä kiinteistön on oma vesisäiliö, jos sellainen löytyy. Lämminvesivaraajan vesi pitää kuumentaa vähintään 60 asteeseen ennen seuraavia vaiheita.   
 • Juoksuta sekä kylmää että lämmintä vettä hyvällä virtaamalla kaikista vesipisteistä niin kauan, että veden lämpötila tasaantuu, kuitenkin vähintään 2 minuutin ajan.
  • Aloita juoksutus hanasta, joka on lähimpänä kiinteistön liittymispistettä vesilaitoksen vesijohtoverkostoon ja etene järjestelmällisesti kauimmaiseen vesipisteeseen.
  • Legionellavaaran minimoimiseksi juoksutuksessa pitää välttää aerosolien muodostumista esimerkiksi poistamalla suihkuista suihkupäät. Huuhtele suihkupää kuitenkin huolellisesti ennen käyttöönottoa.
  • Kylmävesijärjestelmässä lämpötilan tasaantumisen ja viilenemisen tuntee sormella.
  • Lämpimän veden lämpötilan pitää saavuttaa vähintään 50 asteen lämpötila, mieluiten yli 55 astetta kaikissa vesipisteissä legionellavaaran minimoimiseksi.
  • Mikäli kiinteistön vesijärjestelmässä on vanhoja osia, seisonut vesi saattaa olla myös erimerkiksi rautasakan värjäämää. Tällöin juoksutusta pitää jatkaa vähintään niin kauan, että vesi kirkastuu.
 • Jos kiinteistön sulkuventtiili on ollut kiinni ja paineet poissa kiinteistön vesijohtoverkostosta, on syytä tarkistaa sulkuventtiilin avaamisen yhteydessä silmämääräisesti, että mikään liitos ei ole paineettomana aikana löystynyt ja alkanut vuotaa. Kutsu tarvittaessa asiantunteva putkimies korjaamaan vuotavat liitokset.
 • Jos kiinteistöllä on omia suodattimia tai muita vedenkäsittelylaitteita, varmista niiden toiminta käyttökatkon jälkeen laitteen valmistajan ohjeiden mukaan.   

Isoissa kiinteistöissä (esim. hotellit), joissa on laajat ja erilaisia laitteita sisältävät vesijärjestelmät, tarvitaan käyttökatkon jälkeen edellä kuvattua juoksutusta perusteellisempia toimenpiteitä vesijärjestelmän turvallisuuden varmistamiseksi, erityisesti legionellabakteerien lisääntymisen aiheuttaman vaaran vuoksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laatinut asiasta tarkemmat ohjeet, jotka löytyvät täältä.  

Lisätietoja kiinteistöjen vesijärjestelmien riskienhallinnasta ja myös käyttämättä olleiden vesijärjestelmien käyttöönotosta löytyy Kiinteistöjen vesijärjestelmien riskienhallinta -hankkeen loppuraportista.

Lähde: Vesilaitosyhdistys

Päivitys: putkirikko on nyt korjattu! Vesijohto poikki Itä-Rukalla

Päivitys 15.05: Putkirikko on nyt korjattu ja vedenjakelu jatkuu normaalisti!

Itä-Rukalla Vuosselissa Bistron kohdalla on tänään kaivettu vesijohto poikki. Tämä aiheuttaa vesikatkon Ahon Jussin tielle, Jussinkujalle, Bistrontielle, Vaunukujalle sekä Pessarin ala-asemalla olevalle kiinteistölle.

EVO on ryhtynyt korjaustöihin ja ilmoitamme kun vuoto on saatu korjattua.