Skip to main content

Vikapäivystys
24/7

020 741 49 29

Asiakaspalvelu
ja laskutus
020 741 4900

Toimisto
Erauspojantie 3
93600 Kuusamo

Kuusamon EVO ja kaupunki yhdessä kohti vastuullisempia kisoja 

Ruka Nordicin ympäristövaikutuksia kompensoidaan tänä vuonna uudella tavalla – kaupunki hankkii Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnalta luonnonmukaista tuhkaraetta metsiensä lannoittamiseen. Kuusamon kaupungin turveperäisiä metsiä lannoitetaan tuhkarakeella yhteensä 50 hehtaaria.  

Kuusamon EVOn toimitusjohtaja Mika Mankinen kertoo, että tuhkarakeen käyttäminen Kuusamon metsissä on paikallista kiertotaloutta parhaimmillaan: ”EVO tuottaa kaukolämpöä pääsääntöisesti paikallisilla biopolttoaineilla, kuten sahojen sivuvirroista syntyvällä purulla sekä paikallisella energiapuuhakkeella. Kaukolämmöntuotannossa syntyvä tuhka rakeistetaan ja siitä saadaan korkealaatuinen tuote metsän lannoitukseen.” Lannoittamalla metsää tuhkarakeella saadaan myös hyöty kiertoon – ilman rakeistusta ravinteet menisivät hukkaan.  

Metsän lannoittaminen tuhkarakeella voi lisätä puuston kasvua Koillismaalla keskimäärin kolmesta neljään kiintokuutiometriä hehtaarilla vuosittain, sopivilla kasvupaikoilla. Ravinteista riippuen lannoituksen vaikutus kestää noin 30–40 vuoden ajan ja yksi kiintokuutio sitoo ilmakehästä noin tuhat kiloa hiilidioksidia kasvaakseen.  

”Vastuullisuus on yksi toimintamme kulmakivistä, ja haluamme edistää paikallisen ekosysteemin kestävyyttä. Kuusamon kaupunkistrategiassa linjataan sopusointuinen elo luonnon kanssa ja hyvinvoinnin rakentaminen luonnosta, joka halutaan huomioida kaikessa tekemisessä. Ruka Nordicin hiilipäästöjen kompensointi on osa käytännön toimenpiteitä, joilla näitä tavoitteita edistetään. Kuusamon kaupunki, Ruka Nordicin järjestäjätaho Kuusamon Eräveikot ja EVO edistävät yhdessä tapahtuman vastuullisuutta,” päättää Mankinen.