Skip to main content

Vikapäivystys
24/7

020 741 49 29

Asiakaspalvelu
ja laskutus
020 741 4900

Toimisto
Erauspojantie 3
93600 Kuusamo

Kuusamon Kirkas

puhdasta pohjavettä

Kuusamon Kirkas pohjavesi – suoraan hanasta.

Kuusamon Kirkas pohjavesi on yksi maailman puhtaimmista vesistä: kivikautisten hiekkaharjujen läpi pumpattava vesi on niin puhdasta, että se ei vaadi mitään käsittelyä tai lisä-aineita. Kuusamon Kirkasta pohjavettä ei ole tarpeen puhdistaa klooraamalla tai otsonoimalla.  THL:n tutkimuksen mukaan pohjavesi on puhtaampaa kuin pullotettu vesi, joka voi sisältää satakertaisesti mikrobeja hanaveteen verrattuna. Lisäksi hanavesi on ekologisempaa kuin pullotettu vesi: siitä ei synny pakkaus- eikä kuljetuskustannuksia. Omaa vesipulloa täyttämällä ja käyttämällä voi yksittäinen ihminenkin olla mukana tukemassa kestävää kiertotaloutta. 

Ei lisäaineita, ei prosessointia, ei pakkaus- tai kuljetuskustannuksia.

Veden laatua tarkkaillaan jatkuvasti Pohjois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimesta. Säännöllisellä testaamisella varmistetaan veden laatu ja puhtaus. Pohjavettä pumpataan asiakkaille EVOn vedenpumppaamoiden kautta, joita on 14 kappaletta. 600 kilometria vesijohtaoverkostoa varmistaa, että raikasta vettä on saatavilla vuoden jokaisena päivänä. Verkostot ja pumput voivat kuulostaa kalliilta toiminnoilta, hanaveden kustannukset ovat kuitenkin vain murto-osan pullotetun veden kustannuksista. 

Parempaa kuin pullotettu vesi.

Hanavesi voi tuntua meille suomalaisille hyvin arkipäiväiseltä ja itsestäänselvältä asialta. Hanavettä on kuitenkin syytä arvostaa, etuoikeutemme on että laadultaan loistavaa vettä on saatavilla näin yltäkylläisesti ja vieläpä suoraan kotiin toimitettuna. Pohjavesi on myös kallisarvoinen luonnonvara, jota EVO haluaa suojella ja toiminnassaan turvata nämä edellytykset ottamalla huomioon luonnon monimuotoisuuden ja sen säilyttämisen tärkeyden.

Joten #hanatkaakkoon ja ääntä kohti, nyt juodaan Kuusamon Kirkasta!