Skip to main content

Vikapäivystys
24/7

020 741 49 29

Asiakaspalvelu
ja laskutus
020 741 4900

Toimisto
Erauspojantie 3
93600 Kuusamo

Veden ja lämmön toimitus – miten varautua poikkeustilanteisiin?

Veden ja lämmön toimitus poikkeustilanteissa
Fingridin mukaan suurten epävarmuuksien seurauksena suomalaisten on syytä varautua tulevana talvena mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin. Mahdollisilla sähkökatkoilla on vaikutusta myös veden ja lämmön toimitukseen, ja energia- ja vesiosuuskunta varautuu osaltaan poikkeustilanteisiin. Toimitusvarmuutta pyritään pitämään yllä esimerkiksi varavoimakoneiden avulla.

Taloyhtiöiden ja kotitalouksien varautuminen

Taloyhtiöt ja kotitaloudet voivat varautua poikkeustilanteisiin hankkimalla esimerkiksi pienen kannettavan aggregaatin, jolla voi syöttää sähköä kaukolämmönvaihtimelle, jolloin lämmöntoimitus kaukolämpöverkosta myös varsinaiseen kiinteistöön pääsee jatkumaan. 

Huomioi juomavesi kotivarassa 

Vesihuoltolaitoksen varautumisesta huolimatta sähkökatkot voivat keskeyttää veden tulon. Kaikissa kotitalouksissa onkin hyvä olla osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6-10 l/hlö. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.

Minimoi vedenkulutus

Jotta viemäriverkoston kapasiteetti ei sähkökatkotilanteessa ylity ja johda jätevesiylivuotoihin tai jopa viemäreiden tulvimiseen kiinteistöillä, on tärkeää minimoida vedenkulutus sähkökatkon ajan, vaikka vedentoimitus jatkuukin. Esimerkiksi suihkussa käyntiä, kylpyä ja harkinnan mukaan vessanpytyn vetämistä on syytä välttää sähkökatkon ajan.

Tarkista tulvimisen estolaitteet

Kiinteistöillä mahdollisesti olevien tulvimisen estolaitteiden toimivuus on syytä tarkistaa ja varmistaa ennen sähkökatkoja. Mikäli asiakkaalla on kiinteistökohtainen jätevedenpumppaamo, voi vedenkäytön jatkaminen aiheuttaa nopeastikin viemärin tulvimisen kyseisellä kiinteistöllä.

Tiedotamme asiakkaitamme mahdollisista poikkeustilanteista verkkosivustollamme sekä somekanavissa.

Tutustu myös 72 tuntia-sivustoon varautumisesta täällä.