Skip to main content

Vikapäivystys
24/7

020 741 49 29

Asiakaspalvelu
ja laskutus
020 741 4900

Toimisto
Erauspojantie 3
93600 Kuusamo

Ilmoitus hintojen muutoksesta 1.1.2022 alkaen

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta tarkistaa hinnoitteluaan ja uudet hinnat tulevat voimaan 1.1.2022. Muutokset koskevat kaukolämpöenergian kulutusmaksua ja veden perusmaksua Kuusamon kirkonkylän taajaman alueella sekä veden ja kaukolämmön liittymämaksuja.

Muutoksilla yhdenmukaistetaan hinnoittelua koko osuuskunnan alueella sekä tarkistetaan hinnoittelua vastaamaan EVO:n toiminnan muuttunutta kustannusrakennetta. Hinnankorotukset ovat välttämättömiä, jotta EVO kykenee toimittamaan häiriöttömästi laadukasta juomavettä, puhdistamaan jätevedet lupaehtojen mukaisesti sekä tarjoamaan puhdasta ja edullista kaukolämpöenergiaa Kirkonkylän taajamaan ja Rukan alueelle myös tulevaisuudessa.

Veden ja jäteveden kulutushinnat säilyvät muutoksessa ennallaan.

Lue asiakaskirje tästä.