Skip to main content

Vikapäivystys
24/7

020 741 49 29

Asiakaspalvelu
ja laskutus
020 741 4900

Toimisto
Erauspojantie 3
93600 Kuusamo

Kokouskutsu

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous pidetään Kuusamon kaupungintalon valtuustosalissa (osoite Keskuskuja 6) maanantaina 31.5.2021 alkaen klo 17.30.

Jäsenyyksien tarkistus kokouspaikalla klo 16.00–17.30.

Ennen varsinaista kokousta järjestetään info- ja keskustelutilaisuus klo 16.00–17.00 EVOn ajankohtaisista asioista.

Kokouksessa

Esitetään

 1. Hallituksen kertomus osuuskunnan toiminnasta tilikaudelta 2020
 2. Tilintarkastuslausunto 1.1. – 31.12.2020 tilikauden hallinnosta ja tileistä

Päätetään

 • Tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • Vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä muista toimenpiteistä, joihin hallinto ja siitä tehty tili saattavat antaa aihetta
 • Alijäämän käytöstä
 • Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajienpalkkioista seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • Sääntömuutoksesta
 • Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö on seuraava:
  • 11§ Liittymismaksu: 1.1.2022 alkaen uusilta liittyjiltä perittävät liittymismaksut ovat vain siirtokelpoisia. 1.1.2022 lähtien uudet liittymismaksut eivät ole enää palautuskelpoisia. Liittymismaksun palautus koskee vain niitä liittymissopimuksia, jotka on tehty ennen 1.1.2022.
  • 15§   Osuuskunnan kokoukset: lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää ennakkoilmoittautumisvelvollisuudesta tiettyyn määräpäivään mennessä kokoukseen osallistumiselle. Lisätään määräys siitä, että kokoukseen osallistuminen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla edellyttää aina ennakkoilmoittautumista kokoukseen hallituksen asettamaan määräpäivään mennessä.
  • 20§   Hallituksen kokoukset: lisätään määräys siitä, että hallituksen kokoukseen osallistuminen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla on mahdollista.

Valitaan

 • Hallituksen jäsenet kahden erovuoroisen jäsenen tilalle sekä varajäsenet kahden erovuoroisen jäsenen tilalle
 • Yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Tilinpäätösasiakirjat toimintavuodelta 2020 ovat jäsenistön nähtävissä 24.5.2021-31.5.2021 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan toimistolla, Erauspojantie 3, klo 8.00–16.00 välisenä aikana.

Kuusamo 10.5.2021                   HALLITUS