Skip to main content

Vikapäivystys
24/7

020 741 49 29

Asiakaspalvelu
ja laskutus
020 741 4900

Toimisto
Erauspojantie 3
93600 Kuusamo

Kitkantien kaukolämpötyömaa on alkanut

Kaukolämpöverkoston uusiminen on alkanut Kitkantiellä ja työ kestää noin kuukauden. Syksyn aikana Kitkantielle rakennetaan uutta kaukolämpölinjaa Ervastin aukion puoleiseen reunaan. Kaukolämpölinjaa vedetään tällä erää 240 metriä Osuuskaupan nurkalta Kitkantie 8 eli Jyrävän kiinteistön kohdalle. Vanha linja kulkee vastakkaisella puolella tietä ja jää pois käytöstä uuden linjan valmistumisen myötä. Työ tehdään ensi vuoden katutyömaata ennakoiden ja kaukolämpölinja rakennetaan niin sanotusti pois katutöiden alta. Veden osalta työt yhdistyvät ensi vuoden kaupungin ja ELY-keskuksen työmaahan.

Kaukolämpötyöt suoritetaan mahdollisuuksien mukaan ilta- ja yöaikaan, jotta Kitkantien muu liikenne säilyisi mahdollisimman sujuvana. Kaivuutyöt tehdään ajotien reunassa, Kitkantien Ervastin aukion puoleisella laidalla ja jalankulku kiinteistöihin säilyy kevyen liikenteen väylän kautta. Työmaan ylittämistä helpotetaan kevyillä jalankulkusilloilla. Kitkantien ajoliikenne säilyy kaksisuuntaisena, mutta työmaa vaikuttaa liikenteeseen ja pysäköintijärjestelyihin, koska kaivuutyöt tehdään tienreunassa paikoitusalueen kohdalla.

Lisätietoja antavat: työnjohtaja Ari Hentilä 040 741 4909 tai suunnittelu- ja asiakaspäällikkö Sami Moilanen 040 741 4907.