Skip to main content

Vikapäivystys
24/7

020 741 49 29

Asiakaspalvelu
ja laskutus
020 741 4900

Toimisto
Erauspojantie 3
93600 Kuusamo

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan asiakastyytyväisyystutkimus 2021

EVOn asiakastutkimus toteutettiin viime vuoden lopulla, ja saimme vastauksia peräti 900 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää energia- ja vesiosuuskunnan asiakkaiden kokemuksia veden laadusta, kaukolämmön palveluista, yrityksen toiminnasta ja imagosta sekä löytää kehitysideoita palvelun ja toiminnan kehittämiseksi.  

Kokonaisarvosana Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan palveluista oli erinomainen 4,3 asteikolla 1-5.  Asiakastyytyväisyyden keskeisten tutkittujen mittarien keskiarvosanaksi muodostui kouluarvosana-asteikon arvio 8,8. Tähän olemme erittäin tyytyväisiä ja pyrimme pitämään asiat samalla tolalla myös jatkossakin. 

Kuusamon Kirkas -pohjavesi

Kuusamon Kirkkaan pohjaveden osalta vesijohtoveden ja vedenjakelun laatumittarit saivat keskiarvosanaksi 9,4. Veden maku, kirkkaus ja yleisvaikutelma olivat täysi kymppi reilusti yli puolen vastanneista mielestä. Myös vedenjakelun toimintavarmuus sai keskiarvosanan 9,5, eikä vesikatkoista ole ollut haittaa arjessa suurimmalle osalle asiakkaistamme. 

Kaukolämmön palvelun laatu- ja imagomittarit

Kuusamon Puhtaan kaukolämmön osalta asiakkaamme ovat olleet kiitettävällä tasolla tyytyväisiä kaukolämpöön ja kaukolämpökatkokset eivät ole haitanneet arkea. Kaukolämmön jakelu on ollut toimivaa ja varmaa arvosanalla 9,1, eivätkä kaukolämpökatkokset ole haitanneet vastaajien arkea. Kaukolämpö koetaan ympäristöystävälliseksi lämmitystavaksi, ja asiakkaille on tärkeää, että lämpö tuotetaan ympäristöä säästävällä tavalla.  

Osana tutkimusta saimme arvokasta tietoa ja kehittämisehdotuksia toimintamme kehittämiseksi. Viime vuoden aikana valmistuneet uudistukset on otettu vastaan hyvin myös tutkimustiedon valossa. Kyselyyn vastanneen asiakkaamme tiivistämänä: ”Ei moittimista.” 

Yksi kehitettävä osa-alue lähitulevaisuudessa tulee olemaan tekstiviestitiedottaminen verkostojen häiriötilanteissa. Tekstiviestitiedottaminen koettiin erityisen tärkeäksi tehdyn tutkimuksen valossa.