Skip to main content

Vikapäivystys
24/7

020 741 49 29

Asiakaspalvelu
ja laskutus
020 741 4900

Toimisto
Erauspojantie 3
93600 Kuusamo

Veden sekä kaukolämmön tariffeja ja taksoja uudistetaan

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta uudistaa hinnoitteluaan vuoden 2021 aikana, ja tariffi- sekä taksamuutokset astuvat voimaan ensi vuoden puolella. Kaukolämmön ja veden hinnoitteluun on tullut paljon nousupaineita muun muassa turpeen poltosta luopumisen ja investointien myötä. Tarkoituksena on myös yhdenmukaistaa hinnoittelua.

Taksauudistuksen taustalla olevista tekijöistä esimerkiksi lämmöntuotannon laitteisto aiheuttaa muutospaineita. Laitteisto on suunniteltu alun perin turpeen polttoa silmällä pitäen, ja tämä aiheuttaa muutostarpeita polttoaineen vaihtuessa. Biopolttoaineet kuluttavat enemmän muun muassa kuljettimia ja kattiloita, ja näihin muutoksiin on tulevaisuudessa varauduttava saneeraamalla tuotantolaitteistoa puhtaille nykypolttoaineille sopiviksi.

Vesihuollon puolella käynnissä on mittava investointi, kun Mäntyselän jätevedenpuhdistamoa rakennetaan. Lisäksi Rukan vuonna 2016 valmistunut uusi jätevedenpuhdistamo on ollut suuri investointi. Yhteensä EVO on viime vuosien aikana investoinut yhteensä noin 26 miljoonalla eurolla vesi- ja kaukolämpöhuoltoon.