Skip to main content

Vikapäivystys
24/7

020 741 49 29

Asiakaspalvelu
ja laskutus
020 741 4900

Toimisto
Erauspojantie 3
93600 Kuusamo

Mäntyselän jätevedenpuhdistamolle ympäristölupa

Ympäristöluparatkaisu: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 20.1.2020 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnalle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan hakemuksen mukaiseen ja laajuiseen Kuusamon uuden jätevedenpuhdistamon toimintaan puhdistettujen jätevesien purkuputken rakentamiseen Torankijärveen.

EVOlle myönnettiin oikeus aloittaa toiminta lupapäätöksen mukaisesti ja lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Haetut lupaehdot ja AVIn lupamääräykset:                              

Lupahakemus
Lupapäätös 2/2020
PSAVI/2801/2019 20.1.2020
BOD710 mg/l ja 95 % 10 mg/l ja 95 %
Kokonaisfosfori0,3 mg/l ja 95 % 0,25 mg/l ja 95 %
Kokonaistyppi15 mg/l tai 70 % 15 mg/l tai 90 %
Ammoniumtyppi8 mg/l tai 90 % 8 mg/l tai 90 %
Kiintoaine15 mg/l ja 90 % 15 mg/l ja 90 %
COD70 mg/l ja 85 % 70 mg/l ja 85 %
  • Kokonaisfosforikuormitus Torankijärveen saa olla enintään 150 kg vuodessa
  • Päästöraja-arvojen laskennassa on käytettävä 24 tunnin kokoomanäytettä, joita on otettava vähintään 2 kertaa kuukaudessa

Hankeaikataulu ja kustannukset: EVO on aloittanut ja jatkaa suunnittelua ja rakennuslupa haetaan helmi – maaliskuussa. Samaan aikaan käynnistetään urakkakyselyt.

Rakennustyöt on tarkoitus käynnistää toukokuulla 2020. Hankkeen kustannusarvio on 10,5 miljoonaa euroa. Puhdistamo sijoitetaan Mantyselän alueelle noin 4 km:n etäisyyteen keskustasta.