Vikapäivystys
24/7

020 741 49 29

Asiakaspalvelu
ja laskutus

020 741 4900

Toimisto
Erauspojantie 3
93600 Kuusamo

Osuuskuntakokous 19.8.

KOKOUSKUTSU

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous pidetään Kuusamon kaupungintalon valtuustosalissa (osoite Keskuskuja 6) keskiviikkona 19.8.2020 alkaen klo 17.00.

Jäsenyyksien tarkistus kokouspaikalla klo 16.30 – 17.00.

Kokouksessa esitetään

 1. Hallituksen kertomus osuuskunnan toiminnasta tilikaudelta 2019
 2. Tilintarkastuslausunto 1.1. – 31.12.2019 tilikauden hallinnosta ja tileistä

päätetään

 • tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä muista toimenpiteistä, joihin hallinto ja siitä tehty tili saattavat antaa aihetta
 • alijäämän käytöstä
 • hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajienpalkkioista seuraavaksi kalenterivuodeksi

valitaan

 • hallituksen jäsenet
 • yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

käsitellään

 • kokouskutsun julkaiseminen

Tilinpäätösasiakirjat toimintavuodelta 2019 ovat jäsenistön nähtävissä 5.8-19.8.2020 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan toimistolla, Erauspojantie 3, klo 8.00 – 16.00 välisenä aikana.

Kuusamo 3.8.2020                      HALLITUS

Vika korjattu! Häiriöitä kaukolämmön jakelussa keskustan alueella

Päivitys 21.54: Vika on nyt korjattu ja lämmönjakelu palautuu normaaliksi aamuun mennessä, mukaan lukien lämpimän käyttöveden tulo.

Kaukolämmön jakelussa on havaittu häiriöitä keskustan jakelualueella, vika on paikannettu Joukamontie-Ilmolantie-alueelle ja korjaustyöt on aloitettu. Korjaustöiden vuoksi pidempi katkos koskee Joukomontie 1-14, Ouluntaival 2-6 sekä Ilmolantietä. Hetkellisiä häiriöitä esiintyy koko Kuusamon jakelualueella, lukuunottamatta Rukaa.

Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa ja  ilmoitamme tilanteen korjaantumisesta.

Kesän huolto- ja rakennustyöt etenevät aikataulussa

Kesä on EVOlle rakentamisen osalta kiireistä aikaa ja varautumista tulevaan talveen. Vesitornin katto sai alkukesästä uuden pinnan ja tornin kylkiä tiivistettiin. Osana remonttia vesitornille tehtiin laajempi kuntokartoitus, jossa kiinnitettiin huomiota erityisesti betonirakenteiden kuntoon. Kartoituksessa betonisten rakenteiden todettiin olevan kunnossa ja tornin käyttö voi jatkua turvallisin mielin.

Torangin lämpölaitoksen kesähuolto on edennyt suunnitellusti ja valmistuu piakkoin. Suurimpana hankkeena on ollut laitoksen automaatiojärjestelmän uusiminen. Uusi järjestelmä lisää energiatehokkuutta ja helpottaa käytettävyyttä. Huoltotoimilla varmistetaan Kuusamon Puhtaan kaukolämmön tuotanto taas ensi talveksi.

Mäntyselän uuden jätevedenpuhdistamon rakennustyöt ovat päässeet kunnolla käyntiin ja etenevät aikataulussa. Seuraavaksi työmaalla ryhdytään rakentamaan jäteveden syöttö- ja purkulinjaa, hitsaustyöt alkavat elokuun puolivälin paikkeilla.

Kitkantien katutyömaan kaukolämpötyöt tälle vuodelle on saatu jo pääosin tehtyä ja työt etenevät rinnakkain kaupungin katutyömaan kanssa. Tolpanniemessä puolestaan on uusittu kaukolämmön talohaaroja ja saneeraus jatkuu elokuun lopulle, jolloin Päretie, Laavutie, Lippitie, Piisitie ja Konttitie -alueelta talohaarat on saatu uusittua.

Juhlavuoden 10 000 euron harrastetukiraha on jaettu

EVOn juhlavuoden 10 000 euron harrastetukiraha lasten ja nuorten liikunnallisten harrastusten tukemiseen jaettiin heinäkuun aikana. Tukea myönnettiin saapuneiden hakemusten perusteella 8 800 euroa paikallisten urheiluseurojen sekä yhdistysten kautta ja yksityishenkilöt saivat tukea 1 200 euroa.


Harrastetukirahan avulla EVO haluaa olla mukana tukemassa paikallisten lasten ja nuorten hyvinvointia ja mahdollistaa osaltaan arvokasta työtä tekevien yhdistysten ja seurojen toimintaa.

Keskeytys kaukolämmön jakelussa keskiviikkona 29.7.2020

Huoltotöiden vuoksi keskeytys kaukolämmön jakelussa keskiviikkona 29.7.2020 kello 17.00-19.00 alueella:

Kitkantie 1-8, Kitronintie 1 sekä Kelantie 2.

Kylmä käyttövesi toimii normaalisti keskeytyksen ajan. Pahoittelemme keskeytyksestä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja: työnjohtaja Ari Hentilä 0207 4149 09

Keskeytyksiä kaukolämmön jakelussa tiistaina 21.7.2020

Huoltotöiden vuoksi keskeytyksiä kaukolämmön jakelussa tiistaina 21.7.2020 seuraavasti:

Kello 8.00 – 10.00 alueella: Konnuntekijäntie – Lallontekijäntie – Luokokuja – Paimenpojankuja – Jänkäniitynpolku – Professori-Räsäsentie 1-2 sekä Kitkantie 135.

Kello 12.00-16.00 alueella: Kuusingintie 2, 8-10, 9, 11, 12, 13-15, 19 sekä Kitkantie 104.

Kello 17.00-19.00 alueella: Kitkantie 1-8, Kitronintie 1 sekä Kelantie 2.

Kylmä käyttövesi toimii normaalisti keskeytyksen ajan. Pahoittelemme keskeytyksestä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja: työnjohtaja Ari Hentilä 0207 4149 09

Kaukolämpökatkos Kuusingintien alueella

Päivitys 16.41: Lämmönjakelu alueella toimii taas normaalisti.

Kuusingintien alueella on havaittu kaukolämpövuoto ja korjaustyöt on aloitettu. Työt aiheuttavat kaukolämpökatkoksen Kuusingintien alueella, tiedotamme tilanteen etenemisestä ja työn kestosta. Pahoittelemme aiheutuvaa haittaa.

Kaukolämpökatkos keskustan alueella

Päivitys 21.43: Lämmöntuotanto on palaamassa normaaliksi, yön aikana saattaa vielä esiintyä hetkellisiä kaukolämpökatkoksia. Lämmöntuotannon pitäisi palata normaaliksi aamuun mennessä.

Ukkosrintama aiheutti häiriön lämmöntuotannossa ja kaukolämpökatkoksen Kuusamon keskustan alueelle. Vikaa korjataan parhaillaan ja ilmoitamme tilanteen korjaantumisesta. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa.

Kaukolämpölaitteiston kesätarkistus

Kaukolämpölaitteisto on yleisesti hyvin vähän huoltoa vaativa, mutta aika ajoin on kuitenkin hyvä tehdä muutamia tarkistustoimenpiteitä. 

Lämmityskauden loppuessa kannattaa huomiota kiinnittää seuraaviin asioihin: 

 • Kiinteistön lämmitystä ei kannata kokonaan sulkea kesän ajaksi, sillä lämmitystä tarvitaan rakenteiden kunnossa pysymiseen sekä asumismukavuuden säilyttämiseen. Lämmitys on hyvä keino ehkäistä muun muassa rakenteiden kostumista. Niin sanottua kaukolämmön kesäsulkua ei siis ole syytä käyttää. 
 • Tarkastele teknistä tilaa ja kaukolämpölaitteistoa silmämääräisesti: näkyykö ylimääräistä vettä laitteiden liitoskohdissa tai putkistoissa? Onko muuta silmiin pistävää? 
  • Tilassa ei kuulu olla vettä laitteiston ulkopuolella missään olosuhteissa, jos vettä näkyy, kannattaa asiaa tutkia tarkemmin ja korjata. 
  • Lämmönvaihdin itsessään kuuluu asiakkaan vastuulle. Jos jokin asia laitteistossa askarruttaa, kannattaa olla yhteydessä LVI-alan ammattilaiseen.  
  • Energiamittarille saakka laitteisto kuuluu lämmönmyyjän eli EVOn vastuulle. Jos epäilet vikaa, voit olla yhtedessä EVOn vikapäivystykseen. Yhteystiedot löydät täältä. 
 • Tarkista kaukolämmön tulo- ja paluuveden lämpötilaero eli veden jäähtymä. Mitä suurempi lämmön pudotus kuuman tuloveden ja kylmemmän paluuveden välillä on, sitä paremmin kiinteistön laitteet hyödyntävät kaukolämpöveden lämpöenergian talon ja käyttöveden lämmitykseen. 
  • Kaukolämpöveden jäähtymän tulisi olla kesäkaudella vähintään 25 astetta. Jos veden jäähtymä on selvästi huonontunut, on se merkki puutteellisesti toimivista laitteista ja paikalla kannattaa käyttää LVI -ammattilaista arvioimassa laitteiston kunto ja uusimisen tarve. Tehokkaasti ja oikein toimiva laitteisto on tärkeä osa energiatehokkuutta ja lämmityskulujen kurissa pitämistä.